Läkare - Öron-, näs- och halssjukdomar


* Anslutna till Regions Skånes sjukvård
Beteckningen (*) innebär att läkaren antingen har avtal med Regions Skånes sjukvård eller arbetar enligt nationella läkarvårdstaxan. Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården.

Cosmo, Madeleine *

Victoria vård & Hälsa
Lilla Högestensgatan 2
216 32 Limhamn
Tel 040-602 80 60
Fax 040-602 80 31

Hollander Dahlen, Camilla *

Fågelbacksgatan 9 C
217 44 Malmö
Tel: 040-98 50 70
Telefontid: månd-tors kl. 08:00 – 09:30

Sjukdomar inom specialiteten öron-näsa-halssjukdomar inklusive;
- Yrselsjukdomar
- Luftvägsallergier
- operationer av förändringar på hud i ansikte/hals
samt slemhinnor i munnen
- operation med borttagning av polyper i näsan
Avgifter enligt Region Skånes taxa.
www.oron-nasa-hals-specialist.se

Ohlsson Maleki, Sarah *

Fågelbacksgatan 9 C, plan 2
217 44 Malmö
Tel 040-98 50 85
Telefontid: mån-tors kl. 07:45 – 09:15

ÖNH-verksamhet:
-Nästäppa och luftvägsallergier
-Yrsel
-Heshet
-Polikliniska operationer av hudtumörer
och slemhinneförändringar i munhåla
-Snarkning
Avgifter enligt Region Skånes taxa.
www.onhcenter.se