Läkare - Hjärtsjukdomar


* Anslutna till Regions Skånes sjukvård
Beteckningen (*) innebär att läkaren antingen har avtal med Regions Skånes sjukvård eller arbetar enligt nationella läkarvårdstaxan. Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården.

Boström, Per-Åke *

Södra Skolgatan 31
214 22 Malmö
Tel 040-611 01 05
Fax 040-10 01 05
Pacemakerkontroller utföres