Läkare - ST läkare( Specialisttjänstgöring), läkare under specialistutbildning


* Anslutna till Regions Skånes sjukvård
Beteckningen (*) innebär att läkaren antingen har avtal med Regions Skånes sjukvård eller arbetar enligt nationella läkarvårdstaxan. Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården.

Abu Matar, Aladdin *

Vårdcentralen Fosietorp
Ormvråksgatan 15
215 62 Malmö
Tel: 040-623 45 00
www.vardcentralenfosietorp.se

Alam, Adeeba *

Vårdcentralen Fosietorp
Ormvråksgatan 15
215 62 Malmö
Tel 040-623 45 00
www.vardcentralenfosietorp.se

Ali, Malik *

Vårdcentralen Fosietorp
Ormvråksgatan 15
215 62 Malmö
Tel 040-623 45 00
www.vardcentralenfosietorp.se

Andersson, Marie-Louise *

Vårdcentralen Fosietorp
Ormvråksgatan 15
215 62 Malmö
Tel 040-623 45 00
www.vardcentralenfosietorp.se

Dimic, Marija *

Vårdcentralen Kryddgården
Von Troils väg 1
213 73 Malmö
040-623 48 80
www.vardcentralenkryddgarden.se

Guchia, Natalia *

Vårdcentralen Södervärn
Rutj Lundskogs gata 4
205 02 Malmö
Tel 040-623 43 30
www.vardcentralensodervarn.se

Gustafsson, Adam *

Vårdcentralen Södervärn
Ruth Lundskogs gata 5
205 02 Malmö
Tel 040-623 43 30
www.vardcentralensodervarn.se

Holmgren-Dustler, Sandra *

Vårdcentralen Södervärn
Ruth Lundskogs gata 4
205 02 Malmö
Tel 040-623 43 30
www.vardcentralensodervarn.se

Kleppenes, Linn *

Vårdcentralen Fågelbacken
Fågelbacksgatan 13
217 44 Malmö
Tel: 040-623 49 00
www.vardcentralenfagelbacken.se

Kupfer, Joakim *

Vårdcentralen Kryddgården
Von Troils väg 1
213 73 Malmö
Tel 040-623 48 80
www.vardcentralenkryddgarden.se

Lindström, Daniel *

Vårdcentralen Fågelbacken
Fågelbacksgatan 13
217 44 Malmö
Tel: 040-623 49 00
www.vardcentralenfagelbacken.se

Livendahl, Daniel *

Vårdcentralen Fågelbacken
Fågelbacksgatan 13
217 44 Malmö
Tel 040-623 49 00
www.vardcentralenfagelbacken.se

Moutafova, Veneta *

Vårdcentralen Södervärn
Ruth Lundskogs gata 4
205 02 Malmö
Tel 040-623 43 30
www.vardcentralensodervarn.se

Naisan, Sina *

Vårdcentralen Södervärn
Ruth Lundskogs gata 4
205 02 Malmö
Tel 040-623 43 30
www.vardcentralensodervarn.se

Pettersson Malmsjö, Mikael *

Vårdcentralen Fågelbacken
Fågelbacksgatan 13
217 44 Malmö
Tel: 040-623 49 00
www.vardcentralenfagelbacken.se

Popal, Muhib *

Vårdcentralen Kryddgården
Von Troils väg 1
213 73 Malmö
Tel 040-623 48 80
www.vardcentralenkryddgarden.se

Popal, Sanaullah *

Vårdcentralen Kryddgården
Von Troils väg 1
213 73 Malmö
Tel 040-623 48 80
www.vardcentralenkryddgarden.se

Shaat, Sally *

Vårdcentralen Södervärn
Ruth Lundskogs gata 4
205 02 Malmö
Tel 040-623 43 30
www.vardcentralensodervarn.se

Stamenkovic, Jelena *

Vårdcentralen Kryddgården
Von Troils väg 1
213 73 Malmö
Tel 040-623 48 80
www.vardcentralenkryddgarden.se

Stenberg, Henning *

Vårdcentralen Fosietorp
Ormvråksgatan 15
215 62 Malmö
Tel 040-623 45 00
www.vardcentralenfosietorp.se

Wallman, Karl *

Vårdcentralen Södervärn
Ruth Lundskogs gata 4
205 02 Malmö
Tel 040-623 43 30
www.vardcentralensodervarn.se