Läkare - Psykiatri


* Anslutna till Regions Skånes sjukvård
Beteckningen (*) innebär att läkaren antingen har avtal med Regions Skånes sjukvård eller arbetar enligt nationella läkarvårdstaxan. Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården.

Azemovic, Denijal *

Vårdcentralen Södervärn
Ruth Lundskogs gata 4
205 02 Malmö
Tel 040-623 43 30
www.vardcentralensodervarn.se

Benni, Bengt *

Hamngatan 4
211 22 Malmö
Tel 040-12 30 60

Kristian, Peter

Nordlinds väg 95
217 73 Malmö
Tel 040-91 99 95
Fri taxa

www.malmokliniken.com

Rakascan Olsson, Slavica

Gasverksgatan 12
211 29 Malmö
Tel 040-874 75, 0736-26 78 72
Tidsbeställning 8-17
Kognitiv beteendepsykoterapi
Fri taxa