Läkare - Kvinnosjukdomar/Obstetrik och Gynekologi


* Anslutna till Regions Skånes sjukvård
Beteckningen (*) innebär att läkaren antingen har avtal med Regions Skånes sjukvård eller arbetar enligt nationella läkarvårdstaxan. Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården.

Bànyai Jolàn *

Kolbäcksgatan 7
216 20 Malmö
Tel 040-13 51 30
Fax 040-13 11 60

Begu, Marius *

CURA kliniken
Erikslustvägen 22
Erikslust Center Box 20037
200 74 Malmö
Tel 040-98 70 00

Bogdanovic Blidovic, Jelena *

Capio Citykliniken
Singelgatan 2 , 2vån
212 28 Malmö
Tel 040-38 36 34, 040-600 28 00

Mroczkowska, Halina *

Tulpanen Vårdcentral i Kirseberg
Norra Bulltoftavägen 65 B
212 43 Malmö
Tel 040-619 10 00
www.tulpanenvc.se

Saldeen, Pia *

Limhamns kvinnoklinik
Docent, specialist gynekologi/obstetrik
Geijersgatan 2 b
216 18 Malmö
Tel 040-15 00 60
Fax 040-15 51 90
www.limhamnskk.se

Wulff, Marianne *

Slottsstadens Läkarhus
Fågelbacksgatan 9 B
217 44 Malmö
Tel 040-98 50 47
Tidsbeställning månd-torsd 8.30-12.30, 13.30-15.00
Mödravård, Preventivmedelsmottagning, abortrådgivning