Läkare - Ortopedi

Behandling av frakturer och andra skador på rörelseapparaten

* Anslutna till Regions Skånes sjukvård
Beteckningen (*) innebär att läkaren antingen har avtal med Regions Skånes sjukvård eller arbetar enligt nationella läkarvårdstaxan. Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården.

Ericsäter, Jan L *

Fotkirurgi Centrum
Ortopedi Skåne
Stora Södergatan 57A
222 23 Lund
Tel 046-39 29 29
Fotkirurgi. Handkirurgi
E-post:
www.ortopediskane.se

Maxander, Per *

Läkarhuset Ellenbogen
Snapperupsgatan 12 (ingång även Baltzarsgatan 23)
21135 Malmö
Tel 040-20 80 55
Fax 040-20 81 55
Artroskopier, Hand och fotkirurgi
Egen operationsavdelning
E-post: (egenremiss)
www.ortoped.com

Söderberg, Dag *

Slottsstadens Läkarhus
Fågelbacksgatan 9 B-C
217 44 Malmö
Tel 010-130 10 80
Fax 040-98 23 90