Läkare - Övriga Legitimerade Läkare


* Anslutna till Regions Skånes sjukvård
Beteckningen (*) innebär att läkaren antingen har avtal med Regions Skånes sjukvård eller arbetar enligt nationella läkarvårdstaxan. Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården.

Al-Asadi, Waleed *

Nydala Vårdcentral
Västra Hindbyvägen 10
214 58 Malmö
Tel 040-700 30
www.nydalavc.se

Aliabadi, Gholam *

Vårdcentralen Kryddgården
Von Troils väg 1
213 73 Malmö
Tel 040-623 48 80
www.vardcentralenkryddgarden.se

Gebril, Manal *

Nydala Vårdcentral
Västra Hindbyvägen 10
214 58 Malmö
Tel 040-700 30
www.nydalavc.se

Karim, Dilan *

Vårdcentralen Kryddgården
Von Troils väg 1
213 73 Malmö
Tel 040-623 48 80
www.vardcentralenkryddgarden.se

Kyriakides, Marios *

Vårdcentralen Södervärn
Ruth Lundskogs gata 4
205 02 Malmö
Tel 040-623 43 30
www.vardcentralensodervarn.se

Omar, Ismaham *

Nydala Vårdcentral
Västra Hindbyvägen 10
214 58 Malmö
Tel 040-700 30
www.nydalavc.se