Gruppläkarmottagningar/
  LäkarhusCURA-kliniken

Erikslustvägen 22
Erikslust Center Box 20037
200 74 Malmö
Tel 040-98 70 00
Fax 040-98 70 30

Begu, Marius - Obstetrik, gynekologi

www.curakliniken.se

Läkarhuset Ellenbogen

Ingång Snapperupsgatan 12
211 35 Malmö
Tel 040-20 80 00
Fax 040-20 81 50
Tel till enskild läkare - se under "Läkare"

Lundell, Anders - Kärlkirurgi
Lunn, Villars - Urologi, Kirurgi
Maxander, Per - Ortopedi

www.ellenbogen.nu

Medical Center

Stormgatan 14
211 20 Malmö
Tel 040-20 80 28
Fax 040-684 91 25

Andersson, Tobias - Kirurgi

Ortopedi Skåne

Stora Södergatan 57A
222 23 Lund
Tel 046-39 29 29

Ericsäter, Jan L - Ortopedi

e-post:
www.ortopediskane.se

Slottsstadens Läkarhus

Fågelbacksgatan 9 B-C
217 44 Malmö
Fax 040-98 23 90
Tel till enskild läkare - se under "Läkare"

Hollander Dahlen, Camilla
- Öron-, näs- halssjukdomar
Hyldebrandt, Tina - Ögonsjukdomar
Johansson, Olga - Hudsjukdomar
Ohlsson M, Sarah - Öron-, näs- halssjukdomar
Söderberg, Dag - Ortopedi
Wulff, Marianne - Obstetrik och gynekologi

e-post:
www.slottsstadenslakarhus.se