Leg. Fysioterapeuter/
  Leg. Sjukgymnaster

Från 1 januari 2014 blev fysioterapeut ny yrkestitel för sjukgymnaster. Båda yrkestitlarna är skyddade. Alla som tar examen efter 1 januari 2014 får titeln legitimerad fysioterapeut. Den som har legitimation som sjukgymnast kan antingen fortsätta vara verksam med titeln sjukgymnast eller byta till titeln fysioterapeut.

Fysioterapeuter/Sjukgymnaster har kunskap om människans sätt att röra sig och om de funktionsstörningar som begränsar rörelseförmågan. Det kan t.ex. röra sig om smärta, stelhet, muskelsvaghet, andningsproblem, stress, rädsla eller ångest. Deras verksamhet inkluderar alla åldrar och inrymmer ett brett spektrum av funktionsstörningar. Fysioterapeuter/Sjukgymnaster medverkar till att förbättra människors möjlighet till att klara det dagliga livets krav på rörelser för att kunna vara aktiv och en del av samhällslivet, både genom förebyggande och rehabiliterande insatser.Ask, Nina

Jägersro Sjukgymnastik
Jägersrovägen 80B
212 37 Malmö
Tel 040-22 85 75
Akupunktur
Specialistkompetens - Ortopedi
www.jägersrosjukgymnastik.se

Edwardsson Stefan

Ortopedmedicinska kliniken i Malmö AB
Utställningsgatan 2
211 20 Malmö
Tel 040-12 22 77
Ortopedisk medicin (OMI)
Idrottsmedicin
Rygg- och nackbesvär enligt McKenziemetoden
e-post:
www.om-kliniken.com

Flink Ohlsson, Christina

Jägersro Sjukgymnastik
Jägersrovägen 80B
212 37 Malmö
Tel 040-22 85 75
Rörelse- och stödjeorganen
Akupunktur
Ergonomi
www.jägersrosjukgymnastik.se

Lindskogen Anna-Karin

Ortopedmedicinska kliniken i Malmö AB
Utställningsgatan 2
211 20 Malmö
Tel 040-12 22 77, 0709-16 66 50
Akupunktur
Idrottsmedicin
Ortopedisk medicin (OMI)
e-post:
www.om-kliniken.com

Polimac Boris

Sallerupsvägen 5
212 18 Malmö
Tel 0721-50 97 05
Akupunktur
Rörelse- och stödjeorganen