Optiker

Legitimerade optiker står under Socialstyrelsens tillsyn. Optikern gör syn undersökningar och provar ut synhjälpmedel som glasögon och kontaktlinser samt synförstorande hjälpmedel för synsvaga. Om undersökningen visar att det behövs prövar optikern ut lämplig korrektion, alltså hjälpmedel för att se bättre. Skulle det vid undersökningen upptäckas någon sjuklig förändring i ögat remitteras kunden vidare till läkare.


Optiker Månsson Jägersro AB

Jägersrovägen 160
212 37 Malmö
Tel 040-94 10 50
Månsson, Jens - Kontaktlinsbehörig
e-post:
www.optikermansson.se