Vår läkarakatalog har givits ut regelbundet sedan 1910.
Årets katalog är den 106:e upplagan.
Syftet med katalogen är att ge allmänheten information om tillgängligheten till primärvården och den privata vården i Malmöområdet. Vi tar gärna emot synpunkter och förslag på hur vi kan förbättra katalogen till kansli@mlf.nu

Ansvarig utgivare: Malmö Läkareförening
Administrativt ansvarig: Käthe Pålsson kathe.palsson@mlf.nu,
Tel.  040-33 60 40
Fax. 040-33 60 64